Produkcja z recyklatowego plastikuProdukcja z recyklatowego plastiku
Zamówienia złożone przed 14.00 wysyłamy tego samego dniaZamówienia złożone przed 14.00 wysyłamy tego samego dnia
W magazynieW magazynie
Złóż zamówienie: zamowienia@lauridsen.plZłóż zamówienie: zamowienia@lauridsen.pl

Polityka prywatności

Szanujemy i dbamy o Twoje dane osobowe

Dane osobowe klientów

 • W Lauridsen Solutions PL Sp. z o.o. (dalej "my") przetwarzamy wyłącznie dane osobowe o charakterze ogólnym, dotyczące klientów. Oznacza to, że posiadamy jedynie imię, adres e-mail, adres, numer telefonu oraz dane podobnego rodzaju, które są niezbędne do świadczenia usług, o które klient się zwraca.
 • Dane osobowe są tworzone, gdy przedsiębiorstwo stara się zostać naszym klientem (poprzez kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem www.lauridsen.pl) i jednocześnie życzy sobie przypisania do niego osób kontaktowych. Osoby kontaktowe są tworzone z imieniem, numerem telefonu i służbowym adresem e-mail.
 • Gdy klient zostaje zarejestrowany w systemie, zostaje zarejestrowany przez administrację. Przy każdej rejestracji klienta przypisana jest data rejestracji. Jeżeli klient nie był aktywny przez ponad 5 lat, jego dane osobowe zostaną usunięte z systemu na koniec roku. Działamy zatem zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, która wymaga przechowywania księgowości i dowodów przez 5 lat od zakończenia roku obrotowego.
 • Wszyscy pracownicy firmy mają dostęp do danych klientów na naszym hostowanym serwerze. Celem tego jest umożliwienie wszystkim pracownikom obsługi klientów.

Przepływ danych dotyczący klientów

 • Wszystkie dane klientów są przechowywane na serwerze, który fizycznie znajduje się u naszego partnera IT: NHC, Priorsvej 21, 8600 Silkeborg. Serwer można uzyskać dostęp tylko przez pracowników firmy oraz naszego partnera IT za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Istnieją ograniczenia dotyczące folderów, do których dany pracownik ma dostęp. Zależy to od roli pracownika w firmie.
 • Codziennie tworzony jest backup wszystkich danych na serwerze do serwera firmy Microsoft, który fizycznie znajduje się w Holandii.
 • Korzystamy z usługi Facebook Cross-Domain Tracking, która powoduje przekazanie danych do kraju trzeciego, w tym do Stanów Zjednoczonych. Dane są przechowywane przez Facebooka, 4 Grand Canal Square, Grand Harbour, Dublin, Irlandia.
 • Korzystamy z systemów Google w celu prowadzenia reklamy w wyszukiwarkach, śledzenia użytkowników na stronie internetowej, testowania elementów na stronie internetowej, osadzania tagów i kodów na stronie internetowej, generowania raportów i wizualizacji danych, reklamy wideo i udostępniania filmów użytkownikom.

Dokument dotyczący obowiązku informacyjnego

Poniżej opisano, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w Lauridsen Solutions PL Sp. z o.o., cel przetwarzania oraz Twoje prawa w związku z wniesieniem skargi.

Informacje ogólne

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (RODO), Dyrektywą 95/46/WE (Dyrektywą o ochronie danych) oraz Rozporządzeniem 2016/679 (RODO), masz prawo do otrzymania informacji na temat danych osobowych, które zbieramy i przetwarzamy w Lauridsen Solutions PL Sp. z o.o., DK21795178.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Oznacza to, że jest to każda forma informacji, która bezpośrednio lub pośrednio może być powiązana z osobą. Może to być na przykład imię, adres, numer telefonu lub adresy IP.

Kiedy zbieramy dane osobowe, zawsze zapewniamy, że dzieje się to w sposób jasny i czytelny, abyś był świadomy, jakie informacje są gromadzone i dlaczego są gromadzone.

Informacje są traktowane jako poufne i są udostępniane tylko naszym partnerom biznesowym i spółkom zależnym w przypadkach, gdy jest to konieczne, lub organom publicznym, gdy jest to wymagane przez prawo.

W celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych, Lauridsen Solutions PL Sp. z o.o. jest określony jako administrator danych, który zbiera Twoje dane. Jeśli masz pytania dotyczące tych warunków lub podobnych, zawsze możesz się z nami skontaktować:

Lauridsen Solutions PL Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 27, 76-004 Sianów
Wsparcie: +48 735-967-191

Zgoda

Kupując towary lub usługi (zarówno w sklepach stacjonarnych, telefonicznie, jak i online) u nas lub przeglądając naszą stronę internetową, udzielasz zgody na gromadzenie Twoich danych osobowych i akceptujesz niniejsze warunki. Masz możliwość w każdym czasie wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami pocztą na adres Ambolten 1, 6800 Varde lub drogą mailową na info@lauridsen.pl.

Jeśli zdecydujesz się wycofać swoją zgodę, należy pamiętać, że może to skutkować ograniczeniami w usługach, które możemy świadczyć, na przykład w wysyłaniu biuletynów. Należy również pamiętać, że w niektórych przypadkach będziemy mieli prawo kontynuować przetwarzanie Twoich danych, pomimo wycofania zgody, a przetwarzanie oparte na zgod zie wygaśnie. Głównie przetwarzamy Twoje dane w celu wypełnienia umowy, której jesteś stroną, oraz w celu przestrzegania obowiązującego prawa, w tym ustawy o rachunkowości i ustawy przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Kiedy zbieramy dane osobowe

Rejestrujemy i przechowujemy informacje, które nam przekazujesz, gdy zawierasz umowę z nami, niezależnie od tego, czy dzieje się to osobiście, online, za pośrednictwem poczty czy telefonu. Rejestrujemy te informacje w celu dostarczenia towaru lub usługi oraz w celu przestrzegania obowiązującego prawa.

Zbieramy dane osobowe w następujący sposób:

 • Kiedy kupujesz towary lub usługi (zarówno osobiście, online, za pośrednictwem poczty, jak i telefonicznie),
 • Kiedy zamawiasz katalogi lub zapisujesz się do naszego biuletynu,
 • Kiedy nawiązujesz z nami interakcję, na przykład wysyłając e-maile, oraz
 • Kiedy bierzesz udział w konkursach.

Ponadto stosujemy monitorowanie wideo na naszych nieruchomościach, co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszych pracowników i zapobieganie przestępczości. Monitorowanie wideo odbywa się wyłącznie na zewnątrz.

Cel przetwarzania danych

Wykorzystujemy zebrane informacje do prowadzenia naszej działalności, dostarczania i poprawy jakości naszych produktów oraz poprawy Twojego doświadczenia podczas zakupów lub interakcji z nami.

Wykorzystujemy zebrane informacje w celach następujących:

 • Przetwarzanie Twojego zakupu i dostarczanie towarów lub usług,
 • Serwisowanie i udzielanie porad,
 • Interakcja z Tobą,
 • Wysyłanie biuletynów lub katalogów, jeśli wyraziłeś na to zgodę,
 • Poinformowanie o wyniku konkursu,
 • Marketing, oraz
 • Spełnienie wymagań prawnych.

Śledzenie witryny

Jeśli jesteś zapisany do naszego biuletynu, mamy możliwość śledzenia Twoich aktywności na stronie www.lauridsen.pl. Pozwala nam to wysyłać biuletyny na podstawie Twojego zachowania online. Robimy to, ponieważ chcemy wysyłać Ci istotny materiał marketingowy. Możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, jeśli nie chcesz, abyśmy śledzili Twoje zachowanie.

Przechowywanie danych osobowych

Kiedy kupujesz towary lub usługi u nas, zasadniczo przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres 5 lat + bieżący rok zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Jednakże informacje mogą być przechowywane dłużej, jeśli jest to konieczne do spełnienia obowiązków prawnych lub wykonania naszych umów.

Inne informacje, które są gromadzone i przetwarzane, będą przechowywane również przez okres 5 lat, chyba że istnieje relacja sprzedażowa lub serwisowa między Tobą a nami, która w Twoim interesie wymaga dłuższego przechowywania danych osobowych. Ponadto będą one przechowywane przez dłuższy okres, jeśli jest to konieczne do spełnienia obowiązków prawnych lub wykonania naszych umów.

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Zasadniczo nie sprzedajemy, nie ujawniamy ani nie udostępniamy Twoich danych osobowych stronie trzeciej bez Twojej zgody, chyba że jest to konieczne do wykonania umowy lub transakcji i jest to wymagane przez obowiązujące prawo duńskie.

W celu wykonania umowy może jednak być konieczne przekazanie Twoich danych naszym partnerom biznesowym w celu dostarczenia naszych towarów lub usług.

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazywane spółkom zależnym.

Jako administrator danych ponosimy odpowiedzialność za zapewnienie, że Twoje dane osobowe nie będą nadużywane, dlatego stawiamy wysokie wymagania naszym partnerom biznesowym, aby chronić się przed nadużyciem tych informacji.

Automatyczne decyzje

Zasadniczo nie podejmujemy automatycznych decyzji podczas zawierania transakcji z nami. Jednak gdy udzielamy kredytu lub korzystasz z usługi kredytowej za pośrednictwem jednego z naszych partnerów biznesowych, następuje automatyczne podejmowanie decyzji, w ramach którego bez udziału ludzi decydowane jest, czy możemy udzielić kredytu lub czy możesz wziąć pożyczkę.

Cookies

Cookies to małe pliki tekstowe umożliwiające przechowywanie informacji zawierających litery i cyfry na Twoim komputerze. Te pliki cookies pozwalają na zbieranie informacji na temat stron i funkcji, które odwiedzasz. Używamy plików cookies, aby zapewnić Ci lepsze doświadczenia podczas interakcji z nami w środowisku cyfrowym.

Twoje prawa

Jako nasz klient masz prawo, poprzez wysłanie prośby na info@lauridsen.pl, do uzyskania informacji o tym, jakie dane dotyczące Ciebie przetwarzamy, skąd pochodzą i w jakim celu je wykorzystujemy. Możesz również dowiedzieć się, jak długo przechowujemy Twoje dane i kto otrzymuje dane na Twój temat. Jednak dostęp może być ograniczony ze względu na ochronę prywatności innych osób, tajemnice przedsiębiorstwa i prawa własności intelektualnej.

Jeśli dane są nieprawidłowe, niekompletne lub nieistotne, masz prawo do sprostowania lub usunięcia danych.

Skarga

Masz możliwość złożenia skargi dotyczącej naszego przetwarzania Twoich danych. Skargę należy zgłosić do:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Polska